Nova gamma Uriach Medical

Nova gamma Uriach Medical

Nova gamma Uriach Medical

Disseny de packaging

Creació de Uriach Medical, complements alimentaris, amb l’objectiu d’introduir una nova categoria per a visita mèdica. Treball d’una identitat pròpia, medical i identificativa.