Embotits Subirats

Embotits Subirats

Embotits Subirats

Redisseny de packaging i marca

Treball del redisseny de la identitat visual dels embotits Subirats. Creació d’una arquitectura de marca identificativa. Disseny dels formats i presentació dels productes.